Cosmo 

Privacyverklaring COSMO Twitter Crawler

Inleiding

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving, die de RUG in acht neemt, is de RUG daar ook verantwoordelijk voor. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe de RUG gegevens van u verwerkt en over de rechten die u hebt. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de ‘Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel’ van de RUG. Bij tegenstrijdigheid prevaleert deze privacyverklaring.

Contactgegevens verantwoordelijke

U kunt met uw vragen en verzoeken bij de RUG terecht. U kunt terecht bij:

Rijksuniversiteit Groningen

Postadres: Postbus 72 9700 AB Groningen

E-mail: privacy@rug.nl

Contactpersoon: Hans Gankema, j.a.gankema@rug.nl

Functionaris voor de Gegevensbescherming: Arjen Deenen

Doel en grondslag verwerking

De RUG verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van educatie. Het bijhouden van uw voornaam, achternaam, e-mailadres en personeels- of studentnummer, dient daarbij verschillende doelen:

  • educatie, de beoordeling van opdrachten voor vakken waarvoor u de workbench nodig heeft,
  • authenticatie, zodat u kunt inloggen op de workbench, uw annotaties kunt zien of aanpassen wanneer dat gepast is.

Verder worden de annotaties die u met de workbench maakt opgeslagen en gekoppeld aan deze persoonsgegevens. Als vergeten wilt worden, kunt uw persoonsgegevens hier verwijderen. U ontvangt een e-mail met een link waarop u moet klikken. Dan worden uw personeels- of studentnummer, ur voor- en achternaam en uw e-mailadres verwijdert en kunt u geen gebruik meer maken van de dienst.

Samengevat wil de RUG met deze website gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Het realiseren van deze doelen is te rechtvaardigen op basis van de volgende grondslagen

  • ondubbelzinnige toestemming,
  • noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst, of
  • noodzakelijk voor invulling publiekrechtelijke taak (bij bestuursorgaan).

Verwerkte persoonsgegevens

De RUG verwerkt in het kader van educatie de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voor- en achternaam, om u eenvoudig te kunnen identificeren in andere administraties,
  • e-mailadres, om contact met u op te kunnen nemen,
  • personeels- of student-nummer, om u eenduidig te kunnen koppelen aan bijvoorbeeld een cijferlijst en om het mogelijk te maken u in te laten loggen.

Uw wachtwoord wordt op geen enkele manier door ons opgeslagen of verwerkt, voor authenticatie gebruiken wij de algemene aucount registratie van de RUG, die wordt beheerd door de afdeling Identity and Access Management (IAM) van de RUG.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Binnen de organisatie van de RUG worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de personen voor wie dat noodzakelijk is in het kader van het uitzetten en houden van educatie en onderzoek.

Voor het opzetten en uitvoeren van de Pictures-And-Text workbench schakelt de RUG geen externe partner (verwerker) in. Alle geautomatiseerde verwerking vindt plaats binnen de RUG bij het Centrum voor Informatietechnologie.

Bewaartermijnen

De RUG bewaart uw persoonsgegevens totdat u een verwijderdverzoek indient. Dan worden uw voornaam, achternaam, student- of personeelsnummer en e-mailadres verwijderd, maar niet de annotaties die u heeft toegevoegd, omdat dit geen persoonsgegevens betreft.

U kunt hier een verwijderverzoek indienen. Dat gaat volledig eletronisch, niemand wordt op de hoogte gesteld van het verzoek en uw verzoek hoeft niet handmatig goedgekeurd te worden.

Houdt u er rekening mee dat de gegevens nodig zijn voor het behalen van cijfers, mocht u verwijdering eisen voordat uw werk beoordeeld is, dan kunt u mogelijk uw vakken niet met succes afsluiten.

Uw rechten

U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening van uw rechten contact opnemen met de RUG. Uw verzoeken worden binnen een maand na ontvangst beoordeeld en afgehandeld. Voor behandeling wordt vastgesteld dat het verzoek is ingediend door een bevoegd persoon en dat het legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.

U hebt het recht te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens en de verwerkingen daarvan. Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U hebt in bepaalde gevallen ook recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar formaat. Om uw verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens verwerkt.

Naast het feit dat u bij de RUG terecht kunt met uw vragen, verzoeken en klachten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen in deze privacyverklaring

De RUG kan deze privacyverklaring wijzigen. Aanleiding hiervoor kan zijn: (wijziging van)wet- en regelgeving, wijziging in het overkoepelende privacybeleid van de RUG en voortschrijden van de techniek. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.